Препарати

Подреди по
НАСА - 100 мл.

Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широ

Космик - 100 мл.

Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широ

Раундъп - 100 мл.

Раундъп класик Про е неселективен, системен, листен, тотален хербицид за борба срещу едногодишни и м

Зенкор®

Зенкор® 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените

Бисмарк 100мл.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:БИСМАРК е почвен хербицид, за приложение след сеитба и преди поникване, или предир

Гранстар супер

Ефективен срещу типичните за житните култури широколистни плевели, като див синап, подрумче, лайка,

Доминатор 1л

Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни иширок

Еклипс 0.500

За контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при следните култури: При картофи – в

Имаспро

Селективен, листен и системен хербицид. Предназначен е за борба срещу едногодишни житни плевели.

Ланселот

Хербицид срещу широколистни плевели при ечемик и пшеница.

Магнето

Магнето е системен, листен хербицид за щироколистни плевели устойчиви на 2.4 Д при житните култури п

Маза

Хербицид за листно приложение при ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕДТОЛЕРАНТНИ към имидазолинони/имазамокс хербициди

Оптика трио 1л.

Оптика трио е хербицид, който се абсорбира сот листата и се пренася до кореновата система. Плевел

Оптика трио 200мл.

Оптика трио е хербицид, който се абсорбира сот листата и се пренася до кореновата система. Плевелит

Пантера 0.2

Системен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистн

Секатор

Секатор е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие. Представлява нова и мод

Селект супер 1л.

Селект Супер е селективен системен листен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели за

Стомп аква 10л.

Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбат

Стомп аква 1л.

Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбат

Стомп нов 0.2

Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни и житни плевели.

Тарга супер 5л.

Системен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистн

Тарга супер100 мл.

Системен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистн

ТАРКЗА 250 ЕВ - 20мл.

ТАРКЗА 250 ЕВ е системен триазолен фунгицид за приложение при:Лозя - за контрол на брашнеста мана (U

Фокстрот

Селективен, вегетационен хербицид с контактно и системно действие, за контрол на едногодишни житни п

Фузилат форте 100мл.

Фузилад Форте е системен, листен, селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни пл

Фузилат форте 1л.

Фузилад Форте е системен, листен, селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни пл

Хербоксон

Селективен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели

Центурион супер

Центурион Супер е селективен вегетационен противожитен хербицид с широк спектър на действие, срещу е

Шарпен -100 мл

ШAPΠEH 33 ЕK ceлeĸтивeн, cиcтeмeн, пoчвeн и вeгeтaциoнeн xepбицид зa бopбa c житни и няĸoи eднoгo

Шарпен 200мл

ШAPΠEH 33 ЕK ceлeĸтивeн, cиcтeмeн, пoчвeн и вeгeтaциoнeн xepбицид зa бopбa c житни и няĸoи eднoгo

Айкън

Биоцид (инсектицид) срещу битови неприятели и кърлежи. култура за контрол на доза на прил

Сумицидин

Широкоспектърен инсектицид – синтетичен пиретроид с бърз (нокдаун) ефект, дълго последействие,

Валмек

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИЛозя (винени сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-100мл/дка; Лозя

Карате Зеон 5КС

Култура ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НАПРИЛОЖЕНИЕ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИ-НЕН СРОК пше

Моспилан

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: МОСПИЛАН 20 СП действа върху предаването на нервния импулс в нервната система