НАСА - 100 мл.

Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
Активно вещество: 360 г/л глифозат
Формулация: Разтворим концентрат (СЛ).
Разрешена употреба: за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при следните култури:
Лозя, овощни градини, свободни площи и стърнища 400 – 1200 мл/дка. През вегетация във фаза бутонизация на широколистните плевели и фаза изкласяване на житните плевели.
Механизъм на действие: системен хебицид, който се поема от зелените части на плевелите и се транслоцира до всички растежни точки, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните плевели. Препаратът действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. Вследствие на това действие плевелите, постепенно пожълтяват, некротизират и загиват. (Едногодишните плевели загиват до 2-3 дни, а многогодишните до 15 – 20 дни).
Препоръки при употреба:
- Да се ползва чиста вода
- Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 4-5 часа след третирането.
- За постигане на максимален ефект, плевелите трябва да са развили достатъчна листна маса, за да може препарата да се поеме добре и да достигне до всички точки на растеж.
- При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде насочено към плевелите, така че работен разтвор да не попада върху зелените части на лозята и овощните дръвчета.
Екотоксичност: токсичен за риби и водни организми.
Категория за употреба: – ІІІ-та.
Карантинен срок: – 30 дни.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg