Маза

Хербицид за листно приложение при ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД
ТОЛЕРАНТНИ към имидазолинони/имазамокс хербициди за контрол на
широколистни плевели, в доза 125 мл /дка.
Момент на приложение: от фенофаза „първа двойка листа“ до „осми лист“ (BBCH 12-
18).
Количество вода: 15-40 л/дка
Максимален брой приложения на година: 1
Техника на приложение: механизирана наземна техника
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: Не се
изисква
Ефикасен за контрол на просфорник (Abutilon theophrasti), щир обикновен (Amaranthus
retrofelexus), полски пролез (Mercurialis annua).
Умерено ефикасен за контрол на бяла лобода (Chenopodium album).
За по-ефикасен контрол на бяла лобода, продукта да се прилага с прилепител.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg