МИКРОФОС Мо Zn - 1 кг.

МИКРОФОС Мо Zn е двукомпонентен бързо усвоим, микрогранулиран азотно - фосфорен тор +
молибден и цинк с големина на гранулата 0,5 - 2 мм
(колкото рапично семе).
Прилага се почвено при пшеница, ечемик, рапица, както и при царевица, сорго, ориз, слънчоглед, соя, картофи, овощни, горски и декоративни, зеленчукови, тютюн и др.
Особено ефективен при локализирано торене, внесен със сеитбата.
При пшеница, ечемик, рапица може да се постави директно във сеялката и се смесва със
семената по време на сеитба.
• спестява есенното торене с допълнителна техника
• осигурява безпроблемно презимуване със силна
коренова система и добре развити растения
• бързо усвоимото съдържание на азот, фосфор
и микроелементите Mo и Zn в точен баланс имат
забележително “стартиращо” действие - стимулират ризогенезиса, развитието в началните фази
и изключително бързото възобновяване на вегетацията през пролетта - изпреварващо - с 10 - 15
дни, особено в “студени” есенно - пролетни почви
• изтегля вегетацията напред, което предпазва от
пролетни засушавания
• попада в реда, непосредствено до семената - това
води до прилагане на по-ниски дози и се избягва
подхранването на плевелната растителност в
междуредовите разстояния
• при добра агротехника и качествен посевен материал, приложението на МИКРОФОС Мо Zn
води до значително увеличаване на добива и
качеството на получената продукция.

 

ДОЗИ И НАЧИН
НА УПОТРЕБА
Доза на приложение:
почвено - 2,5 - 3,5 кг/дка
Смесва се директно в сеялката със семената за посев
(пшеница), или се поставя
в прикачени устройства
за торене към сеялката апликатори.
Малкият размер кръгла
гранула позволява отлична
смесимост и разпределение
с посевния материал при
попадане в почвата по
време на сеитба.
• На малки площи може да се
разхвърля равномерно.
• За трайни насаждения:
10 - 30 г на растение.
• За разсадопроизводство:
0,500 - 0,700 кг смесени в 1
куб. м. почва.

9,00 лв.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци