Демор паста за мишки и плъхове - 100 гр.

Област на приложение: За унищожаване на мишки и плъхове в жилищни помещения, лечебни и здравни заведения, обекти за продажба и производства на храни, детски градини, училища, хотели, складови бази, индустриални помещения и др.

Начин на употреба: Примамката се поставя в дератизационни кутии - подходящо маркирани, обезопасени срещу отваряне и предпазващи ги от вредни външни агенти, които се закрепват добре, за да не се разпилява отрова в околната среда. Кутиите се слагат на пътищата на гризачите, около дупките им и на предпочитаните и посещавани от тях места. Достъпът на деца, домашни любимци и нецелеви животни до тях трябва да се изключи. Дератизационните кутии със съответните количества примамка се поставят на разстояние 5 - 10 метра една от друга, в зависимост от заселеността на гризачите и площта на засегнатия участък. Примамката трябва да се контролира и да се подменят изразходваните или унищожени количества до момента, в който тя остане непокътната и вече липсва активност на гризачи. Биоцидът не е предназначен за постоянно ползване. Процесът трябва да продължава до 6 седмици.

Норми на приложение:

домашна мишка - 40 g / 100 m3;
сив и черен плъх - 60-100 g / 100 m3.
Инструкции за безопасна употреба:
Носете подходящи ръкавици. След употреба и преди хранене измийте добре ръцете се и изложената в досег с примамката кожа. Използвайте само на места, недостъпни за деца, нецелеви животни и птици. Изключете контакта на примамката с повърхности и предмети, които влизат в контакт с напитки и храни за животни и хора. Умрелите гризачи трябва да се премахват на чести интервали в плътно затворени пластмасови торби и да се предават за унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Остатъците от неконсумирани примамки трябва да се отстраняват като опасен отпадък в съответствие с изискванията на националното законодателство. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

 

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци