Вазтак НОВ 100ЕК - 20 мл.

4,80 лв.

МЕХАНИЗЪМ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Пиретроиден инсектицид с контактно, стомашно и репелентно (отблъскващо)
действие срещу голям брой неприятели, с много бърз начален ефект и последействие от 3 до 5 дни. Вазтак Нов 100 ЕК
действа на централната и периферна нервна система, като предизвиква бърза парализа, което води до нарушения в
метаболизма и физиологичните функции на засегнатите насекоми. Унищожава ларви и възрастни на голям брой видове
смучещи и гризещи неприятели по земеделски култури.
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
 Зърнено – житни култури (на открито)
За контрол на Обикновенна житна пиявица и Вредна житна дървеница (ларви), в доза 12,5 мл/дка. За контрол на
Вредна житна дървеница (възрастни), в доза 20 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 21-59 (начало на братене: видим
първи брат - край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист).
Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Житни култури - пролетни и зимни форми (на открито)
За контрол на Миниращи мухи, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 21-59 (начало на братене: видим
първи брат- край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист).
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40л вода/дка.
 Житни култури (пшеница, тритикале, ръж) и Житни култури (ечемик, овес) (на открито)
За контрол на Житна листозавивачка и Ивичеста житна цикада, в доза 10 мл/дка. За контрол на Листни въшки и
Овесена листна въшка, в доза 15 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 21-59 (начало на братене: видим първи браткрай на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист).
Брой приложения: 1. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Маслодайна рапица (на открито)
За контрол на Рапичен цветояд, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 51 (отгоре видими цветни пъпки
„зелен бутон“), BBCH 12-51 (разтворен втори лист - отгоре видими цветни пъпки „зелен бутон“). Брой приложения: 2
през 7-10 дни. За контрол на Шушулков хоботник, в доза 10 мл/дка. За контрол на Рапичен стъблен скритохоботник,
Рапична стъблена бълха и Черен репичен скритохоботник, в доза 7,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 29-59 (край
на образуване на странични разклонения – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още зтворени „жълт бутон“).
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Лоза (на открито)
За контрол на Шарен гроздов молец, в доза 12,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 12-85 (вторите листа са
отворени - омекване на зърната). За контрол на Еднопоясен гроздов молец, в доза 12,5 мл/дка. Момент на
приложение: BBCH 09-79 (разпукване на пъпките – грозда се затваря). Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с
20 - 40 л вода/дка.
За контрол на Лозова листозавивачка, в доза 10 мл/дка. За контрол на Листна бълха, в доза 7,5 мл/дка.
Брой приложения: 1. За контрол на Лозова цикада, в доза 10 мл/дка. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Момент на приложение: BBCH 12-85 (вторите листа са отворени – омекване на зърната). Приложен с 30 - 60 л
вода/дка.
 Картофи (на открито)
За контрол на Колорадски бръмбър, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 13-70 (разтваряне на третите
листа – поява на първи плод). Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Патладжан (на открито и в оранжерия)
За контрол на Колорадски бръмбър, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 05-89 (поява на кълн - пълна
зрялост). Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л вода/дка
 Пипер (на открито)
За контрол на Зелена прасковена листна въшка, в доза 30 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 10-89 (котиледоните
се разтварят напълно - пълна зрялост). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Домати (на открито)
За контрол на Подземни нощенки (Ипсилонова и Зимна нощенка) и Цикади, в доза 10 мл/дка. За контрол на Земни
бълхи, в доза 7,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 10-88 (пълно разтваеяне на котиледоните – 80% от плодовете
са с типичен цвят на зреене). Брой приложения:1-2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Краставици (в оранжерия)
За контрол на Памукова нощенка, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 10-79 (котиледоните се разтварят
напълно – 80% от плодовете са с типичен размер). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л
вода/дка.
 Пъпеши (на открито и в оранжерия)
За контрол на Царевичен стъблопробивач, в доза 30 мл/дка. Брой приложения: 1. За контрол на Надземни нощенки
(Зелева и Гамозначна нощенка), в доза 10 мл/дка, приложен. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Момент на
приложение: BBCH 10-88 (котиледоните се разтварят напълно – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Лен (на открито)
За контрол на Ленов трипс, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-89 Брой приложения: 1-2 през 7-10
дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Червено цвекло (на открито)
За контрол на Памукова нощенка, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-49 (поникване: кълнът пробива
повърхността на почвата - кореноплодите са в техническа зрялост). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 20 - 60 л вода/дка.
 Зеле (на открито)
За контрол на Зелев молец и Рапична листна оса, в доза 10 мл/дка. За контрол на Зелеви бълхи, в доза 7,5 мл/дка.
Момент на приложение: BBCH 09-49 (поникване: котиледоните пробива повърхността на почвата - типичен размер,
форма и твърдост на главите). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Зеле - главесто, карфиол, брюкселско, броколи (на открито)
За контрол на Бели зелеви пеперуди (Голяма зелева и Ряпна пеперуда), в доза 10 мл/дка. За контрол на Зелева
галица, в доза 7,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-49 (поникване: котиледоните пробива повърхността на
почвата – типичен размер, форма и твърдост на главите). Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л
вода/дка.
 Ягоди (на открито)
За контрол на Подземни нощенки (Ипсилонова и Удивителнозначна нощенка), Цикада в доза 10 мл/дка. Момент на
приложение: BBCH 10-87 (поява на първи лист – главна реколта: повечето цветове са оцветени)
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 30 - 80 л вода/дка.
 Марули (на открито и в оранжерия)
За контрол на Подземни нощенки (Ипсилонова, Удивителнозначна, Пролетна и Пшенична нощенка, Сиви червеи),
Памукова нощенка, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-49 (поникване: котиледоните пробива
повърхността на почвата – формирана цялата листна маса). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Цикория (на открито и в оранжерия)
За контрол на Подземни нощенки (Ипислонова, Удивителнозначна, Пролетна и Пшенична нощенка, Сиви червеи),
Памукова нощенка, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-49 (поникване: котиледоните пробива
повърхността на почвата – край на нарастване на корена). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Грах (на открито)
За контрол на Грахова листна въшка, в доза 12,5 мл/дка. Брой приложения: 2 през 7-10 дни. За контрол на
Листогризещи нощенки (Гамозначна нощенка), в доза 10 мл/дка. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Момент на
приложение: BBCH 09-79 (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата –шушулките са достигнали типичен
размер). Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Зимен фуражен грах (на открито)
За контрол на Ивичест грудков хоботник, Тъмна грахова листозавивачка, Зелев трипс, в доза 12,5 мл/дка. Момент на
приложение: BBCH 09-79 (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата – шушулките са достигнали типичен
размер). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Пролетен фуражен грах, Грах за консерви (на открито)
За контрол на Ивичест грудков хоботник, Зелена грахова листна въшка, Тъмна грахова листозавивачка, Зелев трипс, в
доза 12,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-79 (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата –
шушулките са достигнали типичен размер). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Фасул (на открито)
За контрол на Бобова огневка, в доза 12,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 05-79 (първичният корен излиза от
семето – чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно). Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 20 - 40 л вода/дка
 Глухарче (на открито и в оранжерия)
За контрол на Памукова нощенка, Подземни нощенки (Ипсилонова, Удивителнозначна, Пролетна и Пшенична нощенка,
Сиви червеи), в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-49. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Общо третиране* - третиране на свободна почва (на открито)
За контрол на Подземни нощенки (Ипсилонова, Удивителнознача, Пролетна и Пшенична нощенка, Сиви червеи), в доза
10 мл/дка. Момент на приложение: Свободна почва, преди сеитба/засаждане. Брой приложения: 1.
Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
Забележка: не е разрешен за почва преди засяване/засаждане на сорго, царевица и алабаш.
 Общо третиране* - третиране на надземна почва (на открито)
За контрол на Надземни нощенки (Зелева и Гамозначна нощенка), в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: Преди
сеитба/засаждане, през вегетацията на плевелите. Брой приложения: 1. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
Забележка: не е разрешен при сорго, царевица и алабаш.
 Аспержи (на открито)
За контрол на Листни въшки, в доза 15 мл/дка. Момент на приложение: След прибиране на реколтата.
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
МИНИМАЛНИ РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
 Маслодайна рапица (на открито)
За контрол на Мъхнат бръмбар, в доза 10 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 12-51 (разтворен втори лист – отгоре
видими цветни пъпки „зелен бутон“). Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Грах (на открито)
За контрол на Маков листояд, в доза 12,5 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 09-79 (поникване: кълнът
пробива повърхността на почвата – шушулките са достигнали типичен размер). Брой приложения: 2 през 7-10 дни.
Приложен с 20 - 40 л вода/дка.
 Захарно цвекло (на открито)
За контрол на Зелева нощенка, Цвеклови щитовки, Цвеклови бълхи в доза 12,5 мл/дка. Момент на приложение:
BBCH 09-49 (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата – кореноплодите са в техническа зрялост).
Брой приложения: 2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 60 л вода/дка.
 Семкови овощни видове (на открито)
За контрол на Обикновена крушова листна бълха, в доза 20 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 01-55 (начало на
набъбване на листните пъпки – видими цветни пъпки, все още затворени).
Брой приложения: 2. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
 Хризантема (на открито)
За контрол на Гамозначна нощенка, в доза 25 мл/дка. За контрол на Листни въшки, в доза 30 мл/дка.
Момент на приложение: BBCH 10-79. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 60 л вода/дка.
 Гербер (на открито)
За контрол на Гамозначна нощенка, в доза 25 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 10-79.
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 20 - 60 л вода/дка.
Маслодайна роза (на открито)
За контрол на Агрилус, в доза 20 мл/дка. Момент на приложение: BBCH 10-79. Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни.
Приложен с 40 - 100 л вода/дка. Забележка: да не използва за хранителни цели.
 Многоядни неприятели (на открито)
За контрол на Пръстенотворка, Голяма зимна педомерка, Малка зимна педомерка, Листозавивачки – розена, глогова и
кафявопетниста, Ливадна пеперуда гъсеница 2-ра и 3-та възраст, в доза 15 мл/дка. За контрол на Ливадна пеперуда
гъсеници 4-та и 5-та възраст, Марокански и Италиански скакалци, в доза 20 мл/дка. Момент на приложение: През
вегетация съобразено с карантинния срок при съответната култура.
Брой приложения: 1-2 през 7-10 дни. Приложен с 40 - 100 л вода/дка.
КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни за Зърнено – житни култури; 42 дни за Житни култури (пролетни и зимни форми), Житни
култури (ечемик, овес); 35 дни за Житни култури (пшеница, тритикале, ръж); 21 дни за Маслодайна рапица, Захарно
цвекло, Ленов трипс, Червено цвекло; 14 дни Лоза, Зеле, Ягоди, Зеле (главесто, карфиол, брюкселско, броколи), Грах,
Зимен фуражен грах, Пролетен фуражен грах, Грах за консерви; 7 дни за Картофи, Патладжани, Пипер, Пъпеш, Марули,
Цикория, Фасул, Глухарче, Семкови овощни видове; 3 дни за Домати, Краставици; 7-30 дни за Многоядни неприятели в
зависимост от културата; не се изисква за Аспержи, Общо третиране* - на надземни части, Общо третиране* - свободна
почва, Хризантема, Гербер, Маслодайна роза
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и
дюзите; Определя се разходът на работен разтвор; Резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
Изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва до горе с вода и се
разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно; Започва се пръскането, като се има предвид, че е много
важно доброто и равномерно напръскване на листната маса; По време на пръскането работният разтвор трябва да се
разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара; След
прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg