Лейли - 10гр.

ЛЕЙЛИ 2000 е балансиран комплекс от макро и микроелементи в хелатна форма и аминокиселини.

  • предотвратява етиолирането.
  • коригира дефицита на микроелементи.
  • стимулира фотосинтезата и усвояването на хранителни вещества.
  • способства развитието на вегетативната маса и предотвратява опадането на цветове и завръзи.
  • ускорява узряването на плодовете , намалява напукването и увеличава сроковете за съхранение на продукцията.
  • повишава имунитета на растенията към неблагоприятни условия на средата и химически агенти.
  • стимулира образувнето на хлорофила и повишава студоустойчивостта на растенията.
  • повишава ефекта при съвместно използване на продукти за растителна защита.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg