Икуейшън Про - 20гр.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Икуейшън Про е комбинация на фамоксадон и симоксанил. Симоксанил е
локално системен фунгицид с лечебно и трансламинарно действие. Той прониква бързо в растителните
тъкани и спира растежа на мицела. Фамоксадон има контактно и предпазно действие. Той се свързва здраво
за кутикулата на растителните части и не позволява диференцирането на спорангиите в зооспори. Притежава
изключителна устойчивост на дъжд и е ефективен срещу гъбите от всички патогенни класове. По този начин
ИкуейшънПродействавърху всичкистадиинаразвитиенапатогените.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Лозя - 100-150 л/дка; Краставици, Домати и Картофи - 20-60 л/дка.
При използване на малообемно пръскане (атомизиращи разпръсквачи), количеството работен разтвор е 1,5-
2 л/дка. Посочените обеми са препоръчителни. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и
равномерно покритие на третираната култура, и се определя от начина на обработка и типа на използваната
техника за пръскане.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg