Кристалон Лилав (19-6-6+micro) - 25 кг. YaraTera

 • Марка: Yarа/ Яра

Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация.

ЯраТера КРИСТАЛОН лилав е формула подобряваща вегетативният растеж и нарастването на плодовете. ЕО тор. Съставът е подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и за растения предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция. Отличен е за култури с високи изисквания към храненето с азот и сяра. Съдържа балансирано съдържание от бързо и бавно действащ азот. Това е важно за осигуряване на по-продължително хранене на растенията с азот. Съдържа магнезий и напълно хелатирани микроелементи, включително желязо. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси и хлор. Продукта е хомогенен, изсипва се лесно, не се разпрашава и не се сбива. Напълно е разтворим във вода. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Подходящ е за приложение при хидропоника и фертигация. Солева концентрация ЕС при 1г/л - 1.7. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Особено подходящ за поддържане на финна трева, спортни игрища, голф игрища, паркове, тревни смески, летища, детски площадки и други. Подобрява качеството и здравословното състояние на тревата, зеленият цвят става по-интензивен и приятен на външен вид. Подходящ е за приложение от месец март до месец септември. Добре е да се прилага на всеки 15 дена или на всеки 30 дена (зависи от конкретните климатични и почвени условия). Нормата е 2-5 кг/дка.

Съдържание:

 • Азот / N / - 19 %
 • Амониев азот - 15.6 %
 • Нитратен азот - 3.4 %
 • Фосфор / P2O5 / - 6 %
 • Калий / K2O/ - 6 %
 • Магнезий /MgO / - 1%
 • Сяра /SO3/ - 40%

Микроелементи

 • Бор 0.025 %
 • Желязо 0.070 %
 • Манган 0.040 %
 • Мед 0.010 %
 • Молибден 0.0004%
 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата, еднократната норма е 3-20 кг/дка, а за една вегетация 15-100 кг/дка.

*Това е примерна норма за торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци