Топсин М 70 ВДГ - 20 гр.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Топсин М 70 ВДГ е продукт със системно действие,
принадлежащ към групата на бензимидазоловите фунгициди. Активното вещество се
приема от листата и се придвижва до всички части на растението. Там то се метаболизира
частично в МБК (метил бензимидазол карбамат). По този начин активното вещество и
МБК действат двустранно върху гъбата - от една страна се инхибира дишането в клетките,
а от друга спорулацията.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Пръскачката се напълва с ¾ от
необходимото количество вода. Добавя се точното количество от продукта при включено
разбъркване. Долива се останалото количество вода. Разбъркването на разтвора
продължава и по време на приложението до изпръскване на разтвора.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg