Куадрис 25 СК - 25 мл.

Куадрис 25 СК е широкоспектърен, системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Инхибира
митохондриалното дишане по пътя на блокиране преноса на електрони между цитохром В и цитохром С1.
Широкият спектър на активност и сравнимите дози на приложение позволяват едновременен контрол на
трите основни групи болести: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене.

При лозя – срещу мана (Plasmopara viticola), брашнеста мана (Oidium tuckeri) и сиво гниене (Botrytis
cinerea) в доза 0,075% (75 мл/дка при използване на 100 л работен разтвор на декар). Да се третира
максимално 3 пъти последователно през 10-12 дни.
- При краставици – срещу кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) и брашнеста мана (Erisiphe
cichoracearum; Sphaerotheca fuligiеna) при оранжерийно и полско производство в доза 0,075% (75
мл/дка при използване на 100 л работен разтвор на декар). Да се третира максимално 3 пъти
последователно през 7-10 дни.
- При домати – срещу картофена мана (Рhytophthora infestans) и кафяви листни петна (Alternaria porri
f.sp. solani), в доза 0,075% при оранжерийно и 75 мл/дка при полско производство.
- При картофи – срещу ризоктония (Rhizoctonia solani) и антракноза (Colletotrichum coccodes), внесен в
доза 300 мл/дка в отворената бразда преди засаждане. Забележка: Да не се пръска директно върху
клубените (семената) (минимална употреба).
- При зимен дъб (поници и семеначета в разсадници) – срещу брашнеста мана (Microphaera
alphytoides) в доза 0,075% с 60 л/дка работен разтвор.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg