Зорвек Винабел - 5 мл.

Зорвек™ Винабел™ фунгицид за контрол на мана по лозята.

Зорвек™ Винабел™ осигурява изключителна защита на листната маса и новия прираст за по-добро развитие и здравословно състояние на лозята, което води до по-рентабилно производство. Зорвек™ Винабел™  елиминира развитието на болестта, което спомага за получаване на качествена продукция. Препоръчва се Зорвек™ Винабел™ да се прилага превантивно в последователност от две пръскания през 15 дни. Тези две третирания осигуряват защита до 30 дни на културата в най-чувствителния ѝ стадий на развитие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата), когато се залага добива от грозде.

Зорвек™ Винабел™ се абсорбира много бързо – до 20 минути след пръскане през повърхностния епидермис на листата, както и във вътрешността (паренхимната тъкан). Зорвек™ Винабел™ не се отмива 20 минути след третиране. Това помага на фермерите да не извършват повторно третиране, ако има дъжд след повече от 20 минути. Пренасянето/транслокацията на Зорвек™ Винабел™ от третираните към нетретираните части спомага за защитата на нетретираните гроздове и листа, включително на новия прираст между две пръскания. Това се гарантира с най-добро покритие на листната маса в критичните етапи от развитието на културата. Това дава повече гаранция, спокойствие и свободно време на лозарите, които да се справят с други проблеми по лозята.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци