Рат Пепър 4 в 1 - отрова за мишки и плъхове 140 гр.

Готова за употреба родентицидна примамка под формата на пелети, блокчета и паста за контрол на синантропни гризачи - сив плъх и домашна мишка. Може да се употребява вътре в сгради и около тях (до 0,5 метра от стените им).
 
Активно вещество: бродифакум - 0,0025 гр./ 100 гр.
 
Инструкции:
Преди началото на третиране с отровна примамка е нужно да се извърши предварителен оглед на заразения участък, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и причината за нападението им.
Трябва да се отстрани храната, която е лесно достижима за гризачите. Така значително ще се подобри приема на продукта и ще се понижи риска от повторно нахлуване. Зоната не трябва да се почиства непосредствено преди третиране. Това смущава популацията на гризачите и прави приема на примамките по-труден.
Продуктът трябва да се употребява само като част от интегрирана система за борба с вредителите, включваща нехимични методи за контрол (капани).
Родентицидът е необходимо да се постави в дератизационни кутии, защитени от отваряне и случайно поглъщане от малки деца и нецелеви животни.
Примамките трябва да се фиксират вътре в отровната точка, за да не бъдат разпилявани от гризачите.
Дератизационните кутии е необходимо да имат маркировка, която ясно посочва, че съдържат родентицид. Те не трябва да се отварят. Нужно е да се поставят в засегнатите от гризачите зони, близо до дупките им, по маршрутите им на движение или на предпочитаните от тях места. Препоръчва се кутиите да се закрепят за земята или за други конструкции, както и да се поставят на защитени от наводнение места. Трябва да се наблюдават често - поне веднъж на 2-3 дни (при мишки) и на 5-7 дни (при плъхове) след началото на третирането. Минимум веднъж седмично трябва да се проверява дали се приемат от гризачите и при необходимост да се презареждат
Ако приемът на примамката е сравнително слаб и е установена висока численост на вредителите, е нужно кутиите да се преместят на други места или да се приложи родентицид с друга формула.
Продуктът не е подходящ за дълготрайно използване.
Обработката продължава максимално 35 дни.
Ако през целия период на третиране, примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, е вероятно те да са резистентни към нея. Необходимо е да се прецени употребата на по-силни антикоагулантни родентициди, а като алтернативна мярка за контрол да се използват капани.
Продуктът не трябва да се употребява директно върху почвата или в дупките на гризачите. Примамките не трябва се прилагат за защита на земеделски култури от гризачи. Избягвайте третирането при наличие на незащитени фуражи и храни.
Нужно е да се ограничи достъпа на домашни любимци, деца и други нецелеви животни. Биоцидът е опасен за дивите животни.
При третиране на обществени места е необходимо да се поставят предупредителни табели, посочващи риска от първични и вторични отравяния.
Трябва да се носят ръкавици и да се избягва контакта на продукта с кожата.
След използване на примамките и преди хранене ръцете и изложената кожа трябва да се измиват много добре.
Умрелите гризачи е нужно да се отстраняват често по време на дератизацията. Те трябва да се поместват в плътно затворени двойни торби и да се предават в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с член 259, ал.1 от Закона за ветиринарномедицинска дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на реда, определен по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.
Опаковка: 140 гр.
 
 

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци