Космик - 200 мл.

КОСМИК е системен неселективен тотален хербицид, който се абсорбира от
растенията чрез листата и стъблата. Придвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва. Действува на различни ензимни системи,
нарушава образуването на аминокиселини и други ендогенни химични вещества.
Развитието на растението се блокира 24 часа след третирането. Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване
и покафявяване на листата се проявява 4-7 дни при едногодишните плевели и 10-14
дни при многогодишните. Пълно загиване настъпва след три седмици. Максимален
ефект от Космик се получава в активен растеж, когато широколистните плевели
са във фаза бутонизация и цъфтеж, житните плевели във фаза на изкласяване, а
нежелани храсти преминали фаза буен растеж. В тези фази има обратен отток
на хранителни вещества към кореновата система и хербицидът се натрупва обратно в тях. Освен това в тези фази коренищните и кореновоиздънкови плевели са
дали максимално надземна маса и хербицидният ефект е по-пълен. При контакт с
почвата хербицидът се дезактивира и няма остатъчни количества.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
КОСМИК е широкоспектърен хербицид. Унищожава едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели (балур, повитица, паламида, троскот,
пирей, вълча ябълка, бъз, коприва, нежелани храсти, дънери и др.).

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg