Раундъп - 1 л.

Раундъп 1 л. срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища).

Раундъп е разрешен за употреба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища). Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели в доза 400 -1200 мл/дка.

Раундъп може да се използва при: люцерна (срещу кускута), внесен 1-3 дни след прибиране на заразения откос; при безразсадни домати, внесен след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели; при памук, тютюн, фъстъци преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Срещу едногодишни плевели и балур при соя, цвекло и други окопни култури, внесен по метода “намазване” с 50%-ов разтвор; при ориз - след жътвата. При слънчоглед, соя, пшеница, ечемик, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Потиска синтеза на аминокиселините. Едногодишните плевели загиват за 3-4 дни, а многогодишните - за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растенията.

Раундъп е листен хербицид при поникнала плевелна растителност.
Обработките с него са с дълготраен ефект при сухо време или при дъжд, паднал 6 часа след третиране.

Начин на дозиране:

През активна вегетация на плевелите. 
Карантинен срок – 30 дни.
За постигане на ефект плевелите трябва да бъдат свежи и в активен растеж. 

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 100 лева!

Продажба на едро!

За цени и поръчки - sales@agrorich.bg