Клинес кубчета против хлебарки х 35 бр.

Клинес кубчета против хлебарки се използва за трайно унищожаване на хлебарки като също така действа ефикасно и против мравки.

Област на приложение: Биоцид за борба с мравки и хлебарки в жилища, индустриални обекти, обекти за производство и/или търговия с храни, обекти с обществено предназначение, здравни заведения, лечебни заведения, ветеринарни обекти вкл. места, където се отглеждат, събират и транспортират животни. 

Начин на употреба: Клинес кубчета против хлебарки се прилага местата, където обитават хлебарки и мравки. Те най-често се събират зад мебели, по ъгли, под мокети, под и около оборудване и други подходящи сухи места, взависимост спецификата на помещението.

Готовите кубчета, съдържащи 2 g от продукта се разпределят по местата, където обитават хлебарки и мравки. Препаратът да се използва само когато на няма деца и домашни любимци. 

След употребата на кубчетата Клинес измийте добре ръцете си със сапун и вода.

Препаратът е вреден за кожата. При контакт веднага измийте обилно със сапун и вода. Съблечете цялото замърсено облекло.

Не допускайте контакт с очите на Клинес кубчета против хлебарки. В случай на такъв, веднага ги изплакнете обилно с вода и ако е нужно потърсете лекарска помощ.

При вдишване на препарата извадете пострадалия на чист въздух.

Отстъпка -5% на всички стоки!

При поръчка над 200 лева!

Зоомагазин "Бау-Мяу"

С радост Ви споделяме, че вече сме изцяло онлайн да задоволим нуждите на домашните любимци!

Храни за домашни любимци