Хербициди

Хербицидите са група пестициди, предназначени за унищожаване на тревисти плевели. Могат да се използват за унищожаване на плевелите по храстовите и дървесните култури (малини, лозя...) през цялата година.

 

Подреди по
Бисмарк КС - 100 мл.

Формулация: суспензия капсули (КС) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спектъ