Хербициди

Хербицидите са група пестициди, предназначени за унищожаване на тревисти плевели. Могат да се използват за унищожаване на плевелите по храстовите и дървесните култури (малини, лозя...) през цялата година.

 

Подреди по
Раундъп Класик Про - 100 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Раундъп Класик Про - 200 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Раундъп Класик Про - 500 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Раундъп Класик Про - 1 л.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Космик - 100 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Космик - 200 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Космик - 500 мл.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Космик - 1 л.

Активно вещество: Глифозат Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофес

Глифон - 1 л.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спе

Дуал Голд 960 ЕК - 150 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: непрофесионална Механизъм и спектъ

Дуал Голд 960 ЕК - 1 л.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: непрофесионална Механизъм и спектъ

Ажил 100 ЕК - 50 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Ажил 100 ЕК - 1 л.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Зенкор 600 СК - 20 мл.

Формулация: суспензионен концентрат (СК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и

Зенкор 600 СК - 100 мл.

Формулация: суспензионен концентрат (СК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и

Зенкор 600 СК - 1 л.

Формулация: суспензионен концентрат (СК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и

Каспър 55 ВГ - 1 кг.

Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишн

Селект Супер 120 ЕК - 250 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Селект Супер 120 ЕК - 1 л.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Центурион Супер - 200 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Центурион Супер - 1 л.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Лаудис ОД - 1 л.

Формулация: маслена дисперсия (ОД) Категория на употреба: непрофесионална Механизъм и спектър на

Шарпен 33 ЕК - 100 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Шарпен 33 ЕК - 200 мл.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Шарпен 33 ЕК - 1 л.

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и сп

Секатор ОД - 1 л.

Формулация: маслена дисперсия (ОД) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спектъ

Клиофар 600 СЛ - 25 мл.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофесионална Механизъм и спектър

Клиофар 600 СЛ - 1 л.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: непрофесионална Механизъм и спектър

Магнето Топ 464 СЛ - 100 мл.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спе

Магнето Топ 464 СЛ - 1 л.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спе

Оптика Трио - 200 мл.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спе

Оптика Трио - 1 л.

Формулация: разтворим концентрат (СЛ) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спе

Бисмарк КС - 20 мл.

Формулация: суспензия капсули (КС) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спектъ

Бисмарк КС - 100 мл.

Формулация: суспензия капсули (КС) Категория на употреба: втора професионална Механизъм и спектъ